Image

Meedenken

Afgelopen tijd konden jullie meedenken over het plan voor Backer+Rueb. En dat hebben veel mensen enthousiast gedaan! De ideeën zijn besproken in webinars. In de toekomst betrekken we belangstellenden weer bij de uitwerking van concrete bouwplannen.

Inmiddels hebben er drie online webinars over het gebiedsontwerp (stedenbouw, openbare ruimte, groen, mobiliteit), wonen en ondernemen plaatsgevonden. De webinars kan je hier terugkijken. Inmiddels hebben we de webinars uitgewerkt in een uitgebreid verslag. Hieronder zetten we de documenten op een rij:

  1. Verslag participatie
  2. Bijlage 1 – resultaten enquete
  3. Bijlage 2 – overzicht vragen en reacties
  4. Bijlage 3 – polls en evaluatie webinars

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom Backer+Rueb.

Participatie

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus informeert en raadplegen Amvest en de gemeente Breda de omwonenden en belangstellenden online over het plan. Wij kijken welke ideeën mee kunnen in de plannen of bij de uitwerking. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het College van B&W van Breda. Er volgt een aanvraag voor een bestemmingsplan en het stedenbouwkundig ontwerp wordt stapsgewijs uitgewerkt in concrete bouwplannen en architectuur en het stedenbouwkundig ontwerp wordt met belangstellenden stapsgewijs uitgewerkt in concrete bouwplannen. Naar verwachting zijn de eerste woningen en werkruimtes in 2023 gereed.

Wilt u met Amvest en de gemeente praten over Backer+Rueb? Laat het ons weten via
info@v2.backerenrueb.nl.