Image

Locatie

Backer+Rueb ligt net ten noordwesten van het historische centrum van Breda. Dat is nog geen anderhalve kilometer van de Grote Markt vandaan. Vanaf de kade kijk je uit over de Mark en de Belcrumhaven. Over de Speelhuislaan loop je in tien minuten naar het station en de Backer en Ruebweg voert naar de Bredase ring. Een ideale locatie met ook nog eens een historische achtergrond. 


					Image

Historie

De Belcrumse polder werd vier eeuwen geleden aangelegd door Filips Willem van Nassau, oudste zoon van Vader des Vaderlands Willem van Oranje. Er kwam hier een sterrenbos met op de heuvelpunt een jachtslot: het Speelhuys. Na de verbreding van de rivier vestigde zich vanaf eind 19de eeuw industrie in de polder.

NV Machinefabriek Breda vh Backer en Rueb bouwde hier vanaf 1884 stoomketels, stoomlocomotieven en stoomtrambedrijven. Vanaf 1900 werden er ook elektrische motoren en generatoren gebouwd. In 1967 trad de fabriek toe tot het Rijn Schelde Verolme concern, tot het in 1993 de deuren sloot.

De Belcrumberg werd in 1928 afgegraven voor een haven, een watertoren een veemarkt met slachthuis. Met de aarde werd de woonwijk Belcrum aangelegd. De klassieke Speelhuislaan met spoor maakt de verschillende tijdlagen mooi zichtbaar.


					Image

					Image

					Image

					Image

					Image

Iconen

Breda heeft vrij weinig gebouwen die herinneren aan de industriële periode van de stad. Nog maar één generatie geleden maakten meer dan 1400 werknemers in Backer en Rueb roltrappen en paternoster liften, ketels en allerhande andere machines. Het moet één van de grootste bedrijven van Breda zijn geweest.

De drukte, de levendigheid en de bedrijvigheid zijn nu goeddeels verdwenen. Alleen het kantoor huisvest nu een interessante combinatie van creatieve bedrijven en dienstverleners, de nog resterende hallen leven zo nu en dan op als evenementenplek, bijvoorbeeld voor een tijdelijke pop-up bar van BRACK. De kwaliteiten tussen de Haven en de Speelhuislaan komen met de herbestemming van het terrein weer tot bloei. De hallen krijgen voor een deel een publieke functie, zodat deze iconen de industriële geschiedenis levend houden.


					Image

Crossmark

Met CrossMark wil Breda iets toevoegen aan de reeds bestaande woon- en werkmilieus in de stad. Het Backer+Ruebterrein vormt met KlaverJansen en Electron een Creative District tus­sen Speelhuislaan en het havenbekken. De Structuurvisie Breda 2030 kiest in het Havenkwartier voor een compacte ontwikkeling die gebruik maakt van bestaande kwaliteiten. Amvest wil een nieuw stedelijk gebied realiseren met behoud van de twee complexen die niet waren gesloopt: het kantoor met de daarachter gelegen hallen en de hallen met sheddaken aan de westkant van het terrein.