Image

Mobiliteit

Backer+Rueb wordt van fietsers en van wandelaars. Door auto’s ondergronds te stallen kan je vrijuit dwalen tussen de haven en de Speelhuislaan.


					Image

Fiets

Backer+Rueb wordt een autovrij domein. De fietsroute gaat over de Speelhuislaan, langs de Van Puijfelikhal en de nieuwe brug over de haven. Verspreid in het gebied komen collectieve fietsenstallingen in de gebouwen en fietsparkeerplekken voor bezoekers in de buitenruimte.


					Image

Voetgangers

Het hele gebied is voor wandelaars, met stegen, pleintjes en binnenhoven tussen de kade en de Speelhuislaan. De centrale hal biedt voetgangers een overdekte passage. Van Electron naar de westelijke hal komt een dwaalroute. Enkele binnenterreinen zijn voor de privacy van bewoners als besloten, collectieve tuin ingericht.


					Image

Verkeer

Auto’s bereiken Backer+Rueb over de Speelhuislaan, waar de toeritten zijn tot twee ondergrondse parkeergarages. Deze garages en parkeerplaatsen zijn afdoende voor het verkeer van bewoners, werkenden en bezoekers. Met een mobiliteitsplan wil Amvest het gebruik van fietsen, deelauto’s en OV stimuleren. Voor bevoorrading op venstertijden, nooddiensten en afvalinzameling loopt er een route van de Speelhuislaan, langs BRACK over de kade naar de Belcrumweg. Pakketdiensten worden niet toegelaten in het gebied maar kunnen hun pakketjes afgeven in een servicepunt in de logistieke zone aan de Speelhuislaan. In deze zone krijgen ook andere collectieve voorzieningen een plek, zoals deelauto’s, ondergrondse vuilcontainers etc.

Op de hoogte blijven

Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan. Tegelijkertijd gaan we met architecten al de eerste delen van de plannen concretiseren. Heb je belangstelling? Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Naar huidige verwachting kunnen de eerste woon- en werkruimtes in 2023 gereed zijn.