Image

Stedenbouw

Samen met tientallen mensen uit de buurt en de stad hebben we eind 2017 een toekomstvisie gemaakt: het samen anders aanleggen. Backer+Rueb wordt een levendige en speelse wijk. Een plek met lef, waar je elkaar kunt ontmoeten en versterken. Met stedenbouwers, landschappers en de gemeente Breda is nu een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor de nieuwe stadswijk.


					Image

					Image

Denk jij met ons mee?

Het stedenbouwkundig ontwerp biedt een structuur van het gebied waarbinnen gebouwen en buitenruimtes straks vorm kunnen krijgen. In het verlengde zijn ook ontwerpen gemaakt voor de openbare ruimte en groen. Tot begin juni kun je meedenken door een enquête in te vullen of door deel te nemen aan online webinars over zaken als stedenbouw, openbare ruimte en groen, wonen, werken en mobiliteit. Met alle reacties daaruit leggen we de plannen voor stedenbouw en openbare ruimte voor aan het gemeentebestuur.


					Image

					Image

Industriële identiteit

Uit de hele wijk ademt het industriële verleden. Zij wordt gekleurd door kunst en design. Dat wordt zichtbaar in de nieuwbouw: een veelzijdige buurt van pakweg 450 woningen waarvoor de fabrieksgebouwen de basis vormen.

De loodsen vormen onderdeel van de publieke ruimte, de kantoren worden opgewaardeerd tot creatieve uitwisselingsplekken door toevoegingen, doorsnijdingen en veranderingen. De nieuwbouw draagt kenmerken van de industriële bebouwing van de Belcrum en omgeving, met bijzondere dakvormen, gebouwcomposities met stapeling van elementen, overstekken en forse maten. Maar ook een eigen kleurstelling en materialen waarin de samenhang met de groene ruimte aan de haven goed tot z’n recht komt.


					Image

					Image

					Image

					Image

Verleidelijke verbindingen

Net als de oude fabriek profiteert de nieuwe wijk van de ligging tussen kade en de Speelhuislaan. Die verbinding leggen we opnieuw met de publieke passage door de grootste hal. Maar die verbinding leggen we ook met tal van straten, pleintjes en hoven met verrassende doorkijkjes.

Het wat rustiger middengebied verbindt zo de zonovergoten kade aan de haven met de verlengde Speelhuislaan. Daar bepalen werkfuncties met woningen erboven het beeld. De doorzichten naar de haven en de laan verleiden je het gebied te voet te doorkruisen en de rijk vormgegeven woonomgeving te ontdekken. Je kan er ook doorheen dwalen van Electron naar het park op de kop van de haven.


					Image

					Image

					Image

Groen, water en autovrij

De woonbuurt Backer+Rueb wordt autovrij; de auto’s bevinden zich ondergronds. Het openbaar gebied is compact, intiem, verrassend en groen. Zo kun je de hele wijk en de havenkant in het bijzonder optimaal beleven.

Waar het niet nodig is, is geen verharding. Langs de gevels bevinden zich overgangszones die soms ook privé zijn. In de openbare ruimte zijn sporen uit het verleden te vinden, in materiaal en in objecten. De kade aan de haven is een groene ontmoetingsruimte met terrassen. Op de kop van de haven komt een aflopend plein met een tribune naar het water. Bestaande materialen als betonplaten, gebakken keien en spoorrails komen in de kade samen met grote groene boomvakken, beeldende kunst en bijzonder straatmeubilair. Over de haven heen wordt een beeldbepalende brug gemaakt die de beide oevers met elkaar verbindt. De route vervolgt zijn weg langs de rivier met een avontuurlijk park.


					Image

					Image

					Image

					Image

Sterk gemengd

Het wonen bestaat uit gemengde blokken met verschillende bouwhoogten. Stadswoningen staan schouder aan schouder met appartementen en werkgebouwen. Op de begane grond wordt de combinatie wonen/werken mogelijk gemaakt.

Werken aan huis is zeker langs de beide lange lijnen (de kade en de Speelhuislaan) nadrukkelijk aanwezig. Je woont op een stadse manier. Soms met een eigen tuin, maar vaak ook met een eigen terras of plaatsje aan een straat of publiek of privaat. Er zijn ook volop daktuinen en dakterrassen. Met pakweg 1000 inwoners en honderden mensen die hier komen werken of ontspannen wordt Backer+Rueb een levendige en diverse gemeenschap. De wijk richt zich niet op één doelgroep. Jong en oud, uit verschillende inkomensgroepen, voelen zich hier thuis. De bouwvelden met woningen en werkgebouwen vormen een gevarieerd samenspel van grote en kleine vormen.


					Image

					Image

					Image

					Image

					Image

Creative District

Backer+Rueb wordt het Creative District van Breda met een levendige mix van zo’n 450 woningen en volop ruimte voor werken en publieke voorzieningen. Er komen horeca met terrassen, sport- en speelplekken, ateliers en ruimte voor ambachten.

Een van de bedrijfsloodsen wordt ingericht als publieke openbare ruimte die een fijne plek voor de buurt wordt, maar waar ook kunstzinnige exposities of events kunnen plaatsvinden. Samen met het naastgelegen Klavers Jansen vormt Backer+Rueb een omvangrijk geheel voor de samenwerkende podiumkunsten, grafiek en fotografie.

Op de hoogte blijven

Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan. Tegelijkertijd gaan we met architecten al de eerste delen van de plannen concretiseren. Heb je belangstelling? Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Naar huidige verwachting kunnen de eerste woon- en werkruimtes in 2023 gereed zijn.